Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2021 - avtoreferatlar

27-04-2021 [ 15:10 ] [ oxunub:968 ]
printerA+ | A-

Sahbaz Şamı oğlu Musayev. M.F.Axundzadə: mühiti, müasirləri ilə əlaqələri və yeni tipli ədəbiyyat yaradıcılığı: doktorluq dissertasiyası

Elnarə Aydın qızı Zeynalova. Xaqani Şirvaninin ərəbdilli yaradıcılığı: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

İsaxan Abdulla oğlu İsaxanlı. Sergey Yesenin yaradıcılığiı Azərbaycan və Şərq ədəbi-bədii kontekstində: elmlər doktoru dissertasiyası

Səltənət Eyvaz qızı Əliyeva. Qazi Bürhanəddin “Divan”ının sənətkarliq xüsusiyyətləri: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

İlahə Nurəddin qızı Quliyeva. Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Böyük Britaniya ədəbi əlaqələri

Səbinə Mübariz qızı Hacıyeva. 1960-80-cı illlər Azərbaycan və Amerika nəsrində mifoloji motivlər (Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” və C.Apdaykın “Kentavr” romanları əsasında)