Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq- 2020 - №1

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq - 2019 - №2

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq- 2019 - №1

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq - 2019 - №1

"Ədəbi əlaqələr"- 2017 - XI buraxılış

"Ədəbi əlaqələr" -2016 - X buraxılış

"Ədəbi əlaqələr" - 2015 - IX buraxılış

"Ədəbi əlaqələr" - 2014 - VIII buraxılış