Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Məqalələr

Mənzər Niyarlı. Cümhuriyyətin banisi M.Ə.Rəsulzadə (Vüqar Əhmədin "Son nəfəsədək Azərbaycan" kitabı haqqında)

Xalidə Nurayın vətənpərvərlik poeziyası - Salidə Şərifova

ŞUŞANIN DAĞLARI... - Bahar BƏRDƏLİ

Aynurə Paşayeva. 95 yaşın mübarək, "Azərbaycan" jurnalı!

Akademik İsa Həbibbəyli. Sosialist realizmindən milli istiqlaladək

Bədirxan Əhmədov. Türklüyün keçmişinə işıq tutan roman

Nizami Tağısoy. Əsrin dörddə birinin yaşıdı və ya “525-ci qəzet”in örnək missiyası

Akademik İsa Həbibbəyli. Maarifçilik və realizm

Qəzənfər Paşayev. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz

Əlizadə Əsgərli. “Ədəbi əlaqələr” toplusunun 2017-ci il sayı haqqında

Tehran Əlişanoğlu. Elnarə Akimova haqqında bitməmiş fikir

Bədirxan Əhmədov. Badano Elizbar Cavelidze!

Akademik İsa Həbibbəyli. Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində ədəbiyyat siyasəti və müasir dövr

Vaqif Yusifli. “Əli İldırımoğlu yaradıcılığında milli-mənəvi özünüdərk”

Akademik İsa Həbibbəyli. Anadilli ədəbiyyat epoxası: Həsənoğludan Füzuliyədək

Akademik İsa Həbibbəyli. Ortaq başlanğıcdan ölkə ədəbiyyatına və dünya miqyasına doğru

Vaqif Yusifli. Mənim sevimli qəzetim - "525"-25

Alxan Bayramoğlu. Milli mətbuat məkanında "525-ci qəzet" - "525"-25

Tehran Əlişanoğlu. "Ədəbi 525" və redaktoru Rəşad Məcid - "525"-25

Akademik İsa Həbibbəyli. Etnosdan eposadək

Akademik İsa Həbibbəyli. Realist hekayəçilikdə fərqli sima

Akademik İsa Həbibbəyli. Yeni Azərbaycan Partiyası: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə

Akademik İsa Həbibbəyli. Ortaq yazılı ədəbiyyat mərhələsi

Lalə Həsənova. Aydın Talıbzadə “Kəpənək modeli 102”: Patriarxal düşüncənin iflası

Mənzər Niyarlı. Bahar Bərdəlinin nəsri

Vüqar Əhməd. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim İsa Həbibbəyli

İsa Həbibbəyli. Ziyalı fədakarlığına nümunə

İsa Həbibbəyli. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun dram əsəri: “Get dolangilən, xainsən hələ”

Şirindil Alışanlı. Səməd Vurğun sənəti müasir ədəbi -ictimai reallıqlar kontekstində

Vəfa Hacıyeva. Quran, Quran mətnlərinin poetik strukturu (Nizami Gəncəvinin poemaları əsasında)