Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Kitablar

Ümummilli Lider Heydər Əliyev İli - 2023: məqalələr toplusu

08-12-2023 [ 14:03 ] [ oxunub:978 ]
printerA+ | A-

 

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV İLİ - 2023  

“Azərbaycan ədəbiyyatında vətən və dövlətçilik məfkurəsinin intibahı Heydər Əliyevdən – İlham Əliyevə”  (kitab) - Akademik İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağırlı,L.Həsənova.

Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala ( I kitab) - Akademik İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağırlı, L.Həsənova.

Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala ( II kitab) - Akademik İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağırlı, L.Həsənova

Heydər Əliyev. Müdriklik mücəssəməsi: məruzələr, çıxışlar, görüşlər, müsahibələr 

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı - (kitab)akademik B.Nəbiyev, M.Qasımlı, N.Cabbarlı, T.Kərimli, V.Quliyev, N.Şəmsizadə

Kitabi-Dədə Qorqud” eposu: Heydər Əliyevdən - İlham Əliyevə” - (kitab) -Akademik İsa Həbibbəyli 

Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasəti və müasir dövr  (məqalə) - Akademik İsa Həbibbəyli 

Heydər Əliyevin böyük ədəbiyyat siyasəti - Akademik İsa Həbibbəyli

Mənim prezidentim. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 Yaşına - AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqillik dövrü ədəbiyyatının memarı kimi (məqalə) - AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Anarın "Unudulmaz görüşlər"ində Heydər Əliyev  (məqalə) -AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Müstəqillik dövrü nəsrində Heydər Əliyev - (məqalə) -AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Heydər Əliyevin ədəbiyyat sevgisi: təşəkkül və özünüifadə (məqalə) - AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz xalqımızın milli sərvətidir (məqalə) - filol.e.d., Əlizadə Əsgrəli 

Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlərimiz  (məqalə) -  filol.e.d. Qəzənfər Paşayev

97-ci ilin bir payız günü...  (məqalə) -  filol.e.d. Vaqif Yusifli

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı  (məqalə) filol.e.d. Pərvanə Bəkirqızı

Heydər Əliyevin Füzuli mücadiləsi - "Sorun kim, bu nə sevdadır..." (məqalə) - filol.e.d. Elnarə Akimova

Heydər Əliyevin ədəbiyyat meyarı: millilik, tarixilik və müasirlik (məqalə) - filol.e.d. Elnarə Akimova

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətində Cənubi Azərbaycan: sevgisi və ağrısı ilə  (məqalə) filol.e.d. Elnarə Akimova

Heydər Əliyevin gücü, yaxud özünəqayıdışın Cavid intibahı (məqalə)- filol.e.d. Elnarə Akimova

Heydər Əliyev və Səməd Vurğun ocağı... (məqalə) -  filol.e.d. Aslan Salmansoy

Ulu öndərlə muzeydə keçirdiyimiz 2 saatlıq görüş ömürlük yaddaşıma yazıldı: müsahibə -  filol.e.d.  Lütviyyə Əsgərzadə  

İbrahim Yusifoğlunun poemasında Heydər Əliyevin bədii obrazı haqqında  (məqalə) filol.e.d.  Salidə Şərifova

Ulu Öndər Heydər Əliyev obrazı Azərbaycan poeziyasında  (məqalə) - filol.e.d. Mərziyyə Nəcəfova

Ədəbiyyata həyatdan gələn qəhrəman  (məqalə) - filol.ü.f.d. Aygün Bağırlı

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xilaskar obrazı çağdaş hekayə güzgüsündə   (məqalə) - filol.ü.f.d. Elnarə Qaragözova

 Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı Ulu Öndərin həmişə diqqət yetirdiyi məsələlərdən olub  (məqalə) - filol.ü.f.d. Gülnar Səma

O, Günəş ömrüdü, sönməyəcəkdir  (kitab) - İbrahim Yusifoğlu