Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

ELM. TƏHSİL

Doktorant və dissertantların mühazirə həftələri davam edir

Bildiriş: "Çağdaş Cənubu Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələri, yeni təzahür formaları" mövzusunda mühazirə keçiriləcək

XX əsr Çin ədəbiyyatının ictimai-siyasi həyatla əlaqəsinə həsr edilmiş elmi seminar keçirilib

Bildiriş: "Böyük Britaniya Modernist Ədəbiyyatı" mövzusunda mühazirə keçiriləcək

Doktorant və dissertantların mühazirə həftələri davam edir

Bildiriş: "Dünya ədəbiyyatşünaslıq məktəbləri, ədəbi tənqidin klassik və müasir janrları" mövzusunda mühazirə

Bildriş: "XX əsr humanitar filoloji fikrində "linqivistik çevriliş"" mövzusunda mühazirə olacaq

Bildiriş: "Məhəmməd Füzuli və müasir ədəbiyyatşünaslığın problemləri" mövzusunda mühazirə

İxtisas imtahanı vermək istəyən namizədlərin nəzərinə

Bildiriş: "Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələri kontekstində M.A.Ərsoy fenomeni" mövzusunda mühazirə

Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələri kontekstində tədqiqatlar mövzusunda seminar keçirildi

Ədəbiyyat İnstitutunda təhsil alan doktorant və dissertantlar üçün mühazirələr davam edir

Doktorant və dissertantların mühazirə həftələri davam edir

Bildiriş: “Mirzə Fətəli Axundzadənin doğum tarixinə dair” mövzusunda mühazirə

Bildiriş: “Qasım bəy Zakirin şair nəvələri” mövzusunda mühazirə

Bildiriş: “1920-60-cı illər Azərbaycan poeziyası” mövzusunda mühazirə

Bildiriş: “Repressiya və ədəbiyyat: genezisi, xarakteri və ona yanaşmanın metodoloji aspektləri” mövzusunda mühazirə

Bildiriş: "Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatı" mövzusunda mühazirə

Ədəbiyyatşünas alimlərin mühazirə günlərinin anonsu

Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi şurasının 2024-cü ildə ilk iclası keçirilib

"Azərbaycan ədəbiyyatında bədii-sənədli nəsrin tipologiyası və inkişaf mərhələləri": dissertasiya işinin müzakirəsi

Ədəbiyyat İnstitutunda “Bədii mətnin təhlil texnologiyası” mövzusunda elmi seminar keçirilib

Ədəbiyyat İnstitutunda 2022-ci ilin I yarımilində görülmüş işlər müzakirə olunub

Ədəbiyyat İnstitutunda yapon ədəbiyyatına həsr olunmuş seminar keçirilib

"Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı: konseptual məsələlər" mövzusunda elmi-nəzəri seminar keçirilib