Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

ELMİ TOPLULAR

Poetika.izm. - 2022 - II cild

Poetika.izm. - 2022 - I cild

Poetika.izm” jurnalının növbəti sayı - (2021, №2)

“Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq” jurnalının növbəti sayı - (2021, №2)

“Filologiya və sənətşünaslıq” jurnalının növbəti sayı (2021, №2)

“Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” jurnalı. “Nizami Gəncəvi İli”nə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı (2021, №2)

“Poetika.izm” jurnalının növbəti sayı (2020, №2)

“Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” jurnalının növbəti sayı (2020, №2)