Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

YENİ NƏŞRLƏR

Azerbaycan Edebiyatı: merhaleler ve simalar (Ankara, 2024) - Akademik İsa Həbibbəyli

Hürriyyət aşiqi mücahidin həmişəyaşar irsi - Abid Tahirli yazır

Lətifə Mirzəyeva. Mərziyə Əhmədi Üskui Dalga: həyatı, mühiti və yaradıcılığı

Nurlanə Məmmədova. Tənqidçinin düşüncələri: Məsud Əlioğlu.

Rahid Ulusel. Heydər Əliyev - hər zaman bizimlə

Almaz Ülvinin (Binnətova). Xarəzm heyrəti (2 həftə Urgənc tələbələri ilə)

Fidan Abdurəhmanova. Yuxulu mələklər

Mənzər Niyarlının hekayələr kitabı Türkiyədə işıq üzü görüb

Sədyar Vəzifə Eloğlu. “Arxada qalan illər” (Hüseyn Arif ilə şeirləşmələrim və xatirələr)

Mirzə Bala Məhəmmədzadənin "Seçilmiş əsərləri" nəşr edilib

XIX-XX əsr Güney Azərbaycan el şairləri. Antologiya

Əflatun Baxşəliyev. Dağlar da kövrələrmiş

Salidə Şərifova. Leyla Əliyevanın poetik dünyası

Əlizadə Əsgərli. Heydər Əliyev: dünya sivilizasiyasında elit şəxsiyyət

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmi müstəqillik illərində (1991-2023): biblioqrafiya

Asif Rüstəmli. Cümhuriyyət məfkurəsi

Ədəbiyyat İnstitutunun birgə layihəsi əsasında "Ulduz" jurnalının Dünya uşaq ədəbiyyatına həsr olunan sayı nəşr olunub

“Kitabi Dədə Qorqud” müstəqillik epoxasında

İlhamə Ağazadə. Uşaq ədəbiyyatında azərbaycançılıq və milli özünüdərk

Akademik İsa Həbibbəyli. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu Heydər Əliyevdən – İlham Əliyevə”

Abdulla Şaiqin 1919-cu ildə orta məktəblər üçün hazırladığı "Türk çələngi" müntəxabatı Ədəbiyyat İnstitutunda yenidən nəşr olundu

Elnarə Qaragözova. Yusif Səmədoğlunun həyatı və yaradıcılığı

Hürzad Əhmədli poeziyasinin problematikasi və bədii dili haqqinda - Salidə Şərifova

Nəsiman Yaqubludan Rəsulzadə yubileyinə töhfə - Vüqar Əhməd

“Təbrizin 40 sehrli nağılı” kitabı nəşr olunub

Gülnar Səmanın “Sözümüz sözdür-2” adlı kitabı nəşr olunub

Ege universitetinin doktorantı Zeyneb Yıldırımın “Menzer Niyarlının Hikayeleri üzerine bir inceleme” kitabı nəşr olunub

Mehman Həsənli. Cengiz Aytmatov fenomeni ve Azerbaycan

“Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzeti transliterasiya edilərək kitab halında çap olunub

Asiya ədəbiyyatı araşdırmaları