Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

YENİ NƏŞRLƏR

Vüqar Əhməd. Hayrettin Hoca

Mahmizər Mehdibəyova. Zeynalabdin Marağalının həyatı, mühiti və yaradıcılığı.

"Azerbaycan Çocuk Edebiyatından Seçme Eserler" - Kitab Türkiyədə nəşr edilib

Rasim Nəbioğlu. "Mədəniyyət, İncəsənət, Ədəbiyyat" (məqalələr, publisistika, rəylər). II kitab

Qəzənfər Paşayev. Azərbaycanda və İraqda Bayatlar

Professor Rahid Uluselin yeni kitabları çap olunub

Gəncəli Sabahi. “Biblioqrafik göstərici”

Salidə Şərifova. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusunu əks etdirən əsərlərin janr xüsusiyyəti, problematikası, obrazları və bədii dili

Professor Məmməd Əliyevin “Böyük yolun davamı” kitabı işıq üzü görüb

İbrahim Yusifoğlu. “Qıymayın uşaqlara”

“44 günlük Vətən müharibəsi Güney Azərbaycan ədəbiyyatında” adlı toplunun təqdimatı keçirildi

Rahid Uluselin kitabı Almaniyada çap olunub

Şirindil Alışanlı. Sözün yaşamaq haqqı

“Kəlniyyət” və “Məşəl” satirik jurnalları yeni əlifbada

Vüqar Əhməd. Şuşanın dağları başı vüqarlı

İsa Həbibbəyli. Məhəmməd Tağı Sidqinin həyatı və ədəbi-maarifçi fəaliyyəti. Sənətkarın elmi pasportu - 27.

Qəndab Haqverdi. Fədai şair Qaflantının həyatı və sənəti. Sənətkarın elmi pasportu - 26.

Qəzənfər Paşayev. “Xilaskarlar” (Tehran, 2021)

Nizami Gəncəvi: həyatı və yaradıcılığı. Sənətkarın elmi pasportu - 25

Nizami Ganjavi Almanac

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. IX cild: Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı

Fidan Abdurəhmanova. İstiqlal arzusu ilə yaşayan şair

“Nizami Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı” kitabı çapdan çıxıb

Alazan Baycan. “Əsərləri” (“Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası” seriyası, V cild)

Xarı bülbüllər: Qarabağı tərənnüm edən almanax (Təbriz nəşri)

Məhərrəm Qasımlı. “Əllərini uzat mənə”. (44 günlük Vətən müharibəsinə həsr olunur)

Professor Məmməd Əliyevin “Həsrətin o üzü” romanının ikinci hissəsi işıq üzü görüb

"Postmodernizm" - Elnarə Qaragözova

Ədəbiyyat İnstitutu Yunus Əmrənin “Divan”ını çap edib

Professor Məmməd Əliyevin “Həsrətin o üzü” romanının birinci hissəsi işıq üzü görüb