Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

YENİ NƏŞRLƏR

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmi müstəqillik illərində (1991-2023): biblioqrafiya

Asif Rüstəmli. Cümhuriyyət məfkurəsi

Ədəbiyyat İnstitutunun birgə layihəsi əsasında "Ulduz" jurnalının Dünya uşaq ədəbiyyatına həsr olunan sayı nəşr olunub

“Kitabi Dədə Qorqud” müstəqillik epoxasında

İlhamə Ağazadə. Uşaq ədəbiyyatında azərbaycançılıq və milli özünüdərk

Akademik İsa Həbibbəyli. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu Heydər Əliyevdən – İlham Əliyevə”

Abdulla Şaiqin 1919-cu ildə orta məktəblər üçün hazırladığı "Türk çələngi" müntəxabatı Ədəbiyyat İnstitutunda yenidən nəşr olundu

Elnarə Qaragözova. Yusif Səmədoğlunun həyatı və yaradıcılığı

Hürzad Əhmədli poeziyasinin problematikasi və bədii dili haqqinda - Salidə Şərifova

Nəsiman Yaqubludan Rəsulzadə yubileyinə töhfə - Vüqar Əhməd

“Təbrizin 40 sehrli nağılı” kitabı nəşr olunub

Gülnar Səmanın “Sözümüz sözdür-2” adlı kitabı nəşr olunub

Ege universitetinin doktorantı Zeyneb Yıldırımın “Menzer Niyarlının Hikayeleri üzerine bir inceleme” kitabı nəşr olunub

Mehman Həsənli. Cengiz Aytmatov fenomeni ve Azerbaycan

“Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzeti transliterasiya edilərək kitab halında çap olunub

Asiya ədəbiyyatı araşdırmaları

Uşaq ədəbiyyatında Tofiq Mahmud imzası (kollektiv)

Tehran Əlişanoğlu. Azərbaycançılıq oçerkləri. Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə

Tehran Əlişanoğlu. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında Heydər Əliyev

“XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri”nin VI kitabı işıq üzü görüb

Şahbaz Şamıoğlu (Musayev). Əhməd Ağaoğlu: həyatı, mühiti, nəsri və epistolyar irsi

Məmməd Əliyev. Mavi-yaşıl gözlərin işığı

Akademik Kamal Talıbzadə ("Sənətkarın elmi pasportu - 42")

Fransız poeziyasından yarpaqlar (Mərcan Sofiyevanın layihə rəhbərliyi ilə)

Mərziyyə Nəcəfova. Savaşdan qələbəyə - azad Şuşa ədəbiyyatda

Mir Cəfər Pişəvəri – Gizli imzalı məqalələr (1945-1946)

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı - 2023 -№1

Esmira Fuad. Bütöv Azərbaycan bədii təfəkküründə Şuşa

Mehman Həsənli. “XX əsrin əvvəllərində özbək ədəbiyyatında cədidizm

“Nizami Gəncəvi almanaxı”nın dördüncü cildi çap olunub