Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2004 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:03 ] [ oxunub:580 ]
printerA+ | A-

Arzu Əhmədağa qızı Hacıyeva. Abdulla Şaiqin ədəbi – tənqidi görüşləri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Güldanə Əmrullah qızı Pənahova. Nəriman Həsənzadənin lirikası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Mətanət Maşallah qızı Abbasova. Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nərgiz Arif qızı Paşayeva. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında insanın bədii – estetik dərki. – 09.00.04. – Estetika. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Vüqar Mikayıl oğlu Əhməd. Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)