Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2017 - avtoreferatlar

27-04-2021 [ 14:11 ] [ oxunub:106 ]
printerA+ | A-

Akimova Elnarə. Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasi müasir ədəbi təmayüllər kontekstində

Ağayeva Validə . Sovet dövrü memuar və tərcümeyi-hal ədəbiyyatı və Azərbaycan qadını

Allahverdiyeva Leyla . Müasir Azərbaycan dramaturgiyasında struktur problemləri

Baxşıyeva Ülkər. Mirzə Ibrahimov və Azərbaycan ədəbiyyati məsələləri

Əlizadə Laləzar. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya (XII-XVI əsrlər)

Həsənov Mehman. Çingiz Aytmatov və Azərbaycan ədəbiyyatı

İsayeva Pərvanə . XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bədii strukturu və mifopoetik təfəkkür

Kərimova Leyla. M.Ersoy və S.Vurğun poeziyasinda milli-mənəvi ideallar

Mirzəyev Ataəmi. Azərbaycan bədii tərcümə tarixində Füzuli ənənəsi

Qədimova Şükufə. Türk Divan poeziyasının təşəkkül dövrü

Quliyeva Aysel . 1930-cu illər Azərbaycan ədəbi tənqidinin poeziyaya estetik və ideoloji yanaşmaları

Şükürova Jalə. Əziz Dövlətabadinin "Süxənvərani-Azərbaycan" təzkirəsi Azərbaycan ədəbiyyatının.