Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Dissertation council. Dissertations

Marziyya Najafova. Karabakh in contemporary Azerbaijani poetry: discussion of doctoral thesis

21-05-2018 [ 14:47 ] [ read:302 ]
printerA+ | A-
78669

"Müasir Azərbaycan poeziyasında Qarabağ"

Tədqiqat işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində yerinə yetirilmişdir.

Elmi məsləhətçi: Asif Heydər oğlu Rüstəmli, filologiya üzrə elmlər doktoru
Aparıcı təşkilat: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası

Müdafiə “13” 04_ 2018-ci il saat ____ -da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.131 – Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

 Ünvan: Az-1143, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 115, AMEA Nizami

Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elektron akt zalı, IV mərtəbə