Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Dissertation council. Dissertations

Gasim Bey Zakir: Life, environment, contemporaries: defence of doctoral thesis

28-09-2017 [ 11:20 ] [ read:123 ]
printerA+ | A-
59948

Raqub Kərimov.Qasim bəy Zakir: Həyati, dövrü, mühiti və müasirləri

Müdafiə  ­­20_ IX_ 2017 –cı il_ saat  14-00-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın avtoreferatı ilə tanış olmaq üçün tıklayın: