Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Dissertation council. Dissertations

Defence of the thesis "Artistic reflection of the tale subject in XX century Azerbaijani literature"

14-09-2017 [ 10:48 ] [ read:103 ]
printerA+ | A-
58397

Saadat Mammad gizi Bayramova

"Defence of the thesis "Artistic reflection of the tale subject in XX century Azerbaijani literature"

 

Dissertasiyanın avtoreferatı ilə tanış olmaq üçün tıklayı: XX əsr Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında nağıl mövzusunun bədii inikası"