Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Xanım Sultanova. XX yüzil Azərbaycan poeziyasinda mifopoetik ənənə: Filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

25-05-2022 [ 11:08 ] [ oxunub:273 ]
printerA+ | A-
102437

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi

İddiaçı:    XANIM RZA QIZI SULTANOVA

İxtisas:      5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:   XX YÜZİL AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA MİFOPOETİK ƏNƏNƏ

Elmi məsləhətçi:   filologiya elmləri doktoru, Qafar Möhsün oğlu Hüseynov

Rəsmi opponentlər: akademik  Teymur Həşim oğlu Kərimli,

                                    filologiya elmləri doktoru, professor Şirindil Həsən oğlu Alışanov,

                                    filologiya elmləri doktoru, professor Asif Abbas oğlu Hacıyev, 

                                    filologiya elmləri doktoru, professor Elmira Abdulla qızı Rəhimova,

Müdafiə 26 may 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir

Müdafiə Zoom Meeting – elektron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/87008059435?pwd=T0htQklDR3dXQXdLSEcwOHNaL2F5UT09

Toplantı kimliyi: 870 0805 9435

Parol: 123

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR