Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

AXTARIŞLAR. TƏDQİQLƏR

İstiqlala inamın bədii-publisistik təcəssümü - Abid Tahirli

Özbəkistanda çağdaş elmi cədidçilik hərəkatı - Bədirxan Əhmədli

Sözün sehri və seyri - Asif Rüstəmli yazır

Elçin hekayəsinin poetikası - Yazıçı haqqında bitməz-tükənməz qeydlərdən - Tehran Əlişanoğlu

Məhəmməd Füzulinin "Leyli və Məcnun" əsərində "xətt" - Xuraman Hümmətova

Natəvan - kədərli qürur abidəsi - Mətanət Vahid

Ümumtürk miqyasında elmi yanaşma və Azərbaycan reallığı - Akademik İsa Həbibbəyli

Şərqin şöhrəti Mövlana Məhəmməd Füzuli Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında - Lətifə Mirzəyeva

Məsud Əlioğlunun tənqidçi fərdiyyəti - Nurlanə Hümmətqızı

Postmodernizm və teatr estetikası: janrdan poetik elementə - Elnarə Qaragözova

Ədəbiyyat, Şair, Şeir və Quli Ağsəs -Lütviyyə Əsgərzadə

Çingiz Aytmatov - türk ruhunun qələbəsi - Elnarə Akimova

Azərbaycan qəzəlinin üç sütunu - Vaqif Yusifli

Nizami Gəncəvinin mərhəmət - sosial dövlət anlayışı haqqında - Siracəddin Hacı

Ramil Mərzilinin “Qadağan olunmuş şeirlər”i - Gülnar Səma

Anarın elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi görüşlərinin mətn estetikasına dair - Əlizadə Əsgərli

Yazıçı Anarın kədərli ironiyası - Tehran Əlişanoğlu

Fərqli sənət hadisəsi - heyrətamiz məqamlar (Əməkdar rəssam Ülviyyə Həmzəyeva haqqında) - Lütviyyə Əsgərzadə

“Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisi haqqında tədqiqata baxış - Salidə Şərifova

Məhəmməd Füzuli – Seydi Əzim Şirvani – Əliağa Vahid: Azərbaycan qəzəlinin üç sütunu - Vaqif Yusifli

Gənc şairlərə məktub - Cavanşir Yusifli

Xocavənddən Xankəndinə açılan yol... - Esmira Fuad yazır

"Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Quraqlıq ilinin təsviri və Bəhramın şəfqəti" adlı bölməsinin şərhi - Siracəddin Hacı

Xalqımızın böyük ədəbi abidəsi (“Kitabi Dədə Qorqud” eposu: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə”)- Əlizadə Əsgərli

Hekayə necə yazılar? (Babək Məmmədlinin "Sevgi şəhəri" hekayəsi haqqında) - Cavanşir Yusifli

Kərkük ədəbiyyatşünaslıq dünyasının zirvəsi (Əta Tərzibaşının tədqiqatları əsasında) - İsa Həbibbəyli

Faciə və qəhrəman: Seyid Hüseyn - Elnarə Akimova

Postmodern poetika: “Əlahəzrət” mətn - Elnarə Qaragözova

Şəxsiyyətin yaşamaq haqqı (Şirindil Alışanlının xatirəsinə) - Sara Osmanlı

"Həsrətin sönməsi varmış..." (Rəfail Tağızadənin "Qarabağ - Həsrətdən Zəfərə" kitabı) - Vaqif Yusifli