Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

AXTARIŞLAR. TƏDQİQLƏR

“Iz”in insan talelərində yeri (əsərin janr xüsusiyyətləri, problematikası, obrazları və bədii dili) - Salidə Şərifova

Bir parça kağız və ya qürbətdə ümidlə əriyən ömür - Günay Qarayeva

Anarın qadın obrazlarının sehrində (Xalq yazıçısı Anar-85) - Zakirə Əliyeva

Anarın ədəbiyyat fəzası və gerçəklikləri - Akademik İsa Həbibbəyli

Anarın "Unudulmaz görüşlər"ində Heydər Əliyev - Tehran Əlişanoğlu

Ömrün zirvəsi - Elnarə Akimova

Aqil Abbasın 70 yaşı... və yeni povesti - Vaqif Yusifli

Tədqiqatçı alimin nəsri - Mənzər Hüseynova

Milli ədəbiyyatşünaslığın sanballı siması - Süleyman Təkinərin "Seçilmiş əsərləri" haqqında - Abid Tahirli

Pakistan şairi Hammad Niazinin şeirləri - Bədirxan Əhmədli

Hacıbəylilər - İkinci yazı - Mətanət Vahid

Təki vətən sağ olsun! - Elçin Mehrəliyev

Güney Azərbaycan ədəbiyyatında seçilən imza - Nigar Xiyavi - Esmira Fuad

Elmi missiyanın layiqli təzahürü, yaxud mənəvi və ədəbi-mədəni əlaqələrin güclənməsinə xidmət

Yeniliyi və orijinallığı ilə seçilən araşdırma - Yavuz Akpınar

İlham Əzizin "Elvira" hekayəsi: məişət əhvalatından insan dramına - Elnarə Akimova

Şəms Təbrizi və onun mənalar dünyasının bədii dərki - Bədirxan Əhmədli

Əfsanələrin işığı - Vahid Məmmədlinin “Palıda sarılmış üzüm” romanı haqqında - Cavanşir Yusifli

Yaşar Qarayev yaradıcılığında Qarabağ: tarixi - mənəvi yaddaş - Lalə Həsənova

“Karvan” – musiqili səhra hekayəsi - Soltan Hacıbəyov haqqında - Mətanət Vahid

Rəfail Tağızadənin "Qarabağnamə"si - Vaqif Yusifli

İlham Məmmədli-60: Çeşmə kimi dumduru - Şirindil Alışanlı

Bəyaz dünyadan görünənlər - Dilarə Adilgil

Görkəmli nəvaişünas alim Şöhrət Siracəddinovun "Əmir Əlişir" kitabı - Almaz Ülvi

Şeyx Məhəmməd Rasizadə "20-ci əsrin qorxunc yumoru"nun hədəfində - Lütviyyə Əsgərzadə

Muğanda mədəniyyət ocağı - Şirindil Alışanlı İmamverdi Əbilov haqqında

"İşıq" hayandan gəlir?.. - Ülkər Hüseynova

Nəsrdə yaddaşlaşan milli tarix və tale - Elnarə Akimova

Orijinal poetik duyğular şairi - Zəkulla Bayramlı Ayaz Arabaçı haqqında yazır

Mən qazaxam! - Böyük qazax maarifçisi Əhməd Baytursınulının poeması - Tərcümə: Nizami Tağısoy