Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
ELM /

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Zöhrə Fərəcova. “İRŞAD” qəzetində ədəbiyyat məsələləri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

16-12-2021 [ 14:57 ] [ oxunub:219 ]
printerA+ | A-
101764

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi

İddiaçı:   Zöhrə Fərəc qızı Fərəcova

İxtisaslar:  5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:  “İRŞAD” QƏZETİNDƏ ƏDƏBİYYAT MƏSƏLƏLƏRİ

Müdafiə 20 dekabr 2021-ci il saat 15-00-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının bazasında yaradılmış BFD 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/6665554433?pwd=bzJqaFpkSmhvV0V4MTVKdFYwSEJtQT09

Meeting ID: 666 555 4433

Passcode: 123

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər:   filologiya elmləri doktoru, professor Alxan Bayram oğlu Məmmədov

Rəsmi opponentlər:  filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Mikayıl oğlu Əhməd

                                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Ayaz Vəfalı qızı Heydərova

                                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fatma Ramiz qızı Hüseynova

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komisiyasının AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 –  Dissertasiya şurası

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

 

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR