Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Xaqani Şirvaninin ərəbdilli yaradıcılığı: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

12-02-2021 [ 12:11 ] [ oxunub:96 ]
printerA+ | A-
100534

 

 

 

 

Müdafiə 18 mart 2021-ci il saat 14-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105-Dissertasiya şurasıda keçiriləcəkdir.

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/85771920392?pwd=bkxndEpjMTFnRGhENzZKcHZTM3BSdz09

Platformanın istinad mənbəyi (link):

İD: 85771920392

Passcode: 2021

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya

iddiaçı:   Elnarə Aydın qızı Zeynalova

İxtisas:  5716.01. – Azərbaycan ədəbiyyatı     

Elm sahəsi:  Filologiya

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbərlər:    akademik, filologiya elmləri doktoru, professor Rafael Baba oğlu Hüseynov, filologiya elmləri doktoru, professor İmamverdi Yavər oğlu Həmidov

Rəsmi opponentlər:    filologiya elmləri doktoru, dosent Fəridə Əhəd qızı Əzizova , filologiya elmləri doktoru, professor Vilayət Abbasqulu oğlu Cəfərov, filologiya elmləri doktoru, professor Sənan Məmmədəli oğlu İbrahimov                             

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurası

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni  

 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində   

 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində