Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Ədəbiyyatşünas alimlərimiz

İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli
Teymur Həşim oğlu Kərimli
Bəkir Əhməd oğlu Nəbiyev
Yaşar Vahid oğlu Qarayev
Əziz Mirfeyzulla oğlu Mirəhmədov
Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğlu Cəfərov
Kamal Abdulla Şaiq oğlu Talıbzadə
Məmmədağa Şirəli oğlu Şirəliyev
Mirzağa Yüzbaşı oğlu Quluzadə
Mirzə Əjdər oğlu İbrahimov
Məmməd Arif Məhərrəm oğlu Dadaşzadə
Fəzləddin Babayev
Heydər Hüseynov
İdris Həsənov
Əhməd Əhmədov
Artur Rudolfoviç
Xuluflu Vəli Məmmədhüseyn oğlu