Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSERTASİYA ŞURASI

DİSERTASİYA ŞURASI

Şükufə Qədimova. Türk Divan poeziyasının təşəkkül dövrü

Mehman Həsənov. "Çingiz Aytmatov və Azərbaycan ədəbiyyatı" - dissertasiya müdafiəsi

Bizdə Dissertasiya Şurası

Müşviq Mədəd oğlu Ço­ba­nov. "Gür­cüstanda Azərbaycan Ədə­biyyatının in­kişaf meyilləri (1960-2010)"- dissertasiyasının müdafisəi

Pərvanə Bəkir qızı İsayeva. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bədii strukturu və mifopoetik təfəkkür - dissertasiya müdafiəsi