Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSERTASİYA ŞURASI

Pərvanə Bəkir qızı İsayeva. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bədii strukturu və mifopoetik təfəkkür - dissertasiya müdafiəsi

21-02-2016 [ 10:50 ] [ oxunub:312 ]
printerA+ | A-
3750137501

PƏRVANƏ BƏKİR QIZI İSAYEVA

"XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ BƏDİİ STRUKTURU VƏ MİFOPOETİK TƏFƏKKÜR

(NƏSR VƏ DRAMATURGIYA ƏSASINDA)" 

5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın

PDF yüklə