Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Digər xəbərlər

Filologiya elmləri doktoru Salidə Şərifova Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “İstinadda rekord” diplomuna layiq görülüb

07-03-2024 [ 09:10 ] [ oxunub:555 ]
printerA+ | A-
104338

Filologiya elmləri doktoru Salidə Şərifova Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmində elmi əsərlərinə çox istinad edilməsi sahəsində fərqləndiyinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “İstinadda rekord” diplomuna layiq görülməsi təqdirəlayiqdir. 41 yaşında Rusiya Elmlər Akademiyası A.M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda 10.01.08 — Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru adına layiq görülmüş Salidə Şərifova “İlk Azərbaycan romanları”, “Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşması prosesi (XX əsrin əvvəllərinə qədər)”, “Ədəbi prosesə nəzəri baxış (tənqidi məqalələr – 2003–2005-ci illər. I kitab)”, “Müasir Azərbaycan romanlarında ictimai-siyasi mühitin təsviri problemləri”, “Ədəbi prosesə nəzəri baxış (2006–2007-ci illərin məqalələri). İkinci kitab”, “Генезис азербайджанского романа: жанровые характеристики романа-хекаята и “маленького романа””, “Жанровое смешение в романе: коммуникативно-социокогнитивный подход”, “Əriyən şam (hekayələr toplusu)”, “Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı”, “Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində”, “Dionisin qələbəsi (hekayələr toplusu)”, “دیونیسین قلبه سی”, “اريين شمع”, “Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığının janr müxtəlifliyi”, “Fərəc Fərəcov yaradıcılığının problematikası, janr müxtəlifliyi və bədii xüsusiyyətləri”, “Теоретические проблемы жанрового смешения и литературного влияния в западной и восточной литературе”, “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusunu əks etdirən əsərlərin janr xüsusiyyəti, problematikası, obrazları və bədii dili” kimi monoqrafiya, kitab və hekayə toplularının müəllifidir.

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR