Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Gülər Abdullayeva. Şeyx Qalib yaradıcılığında Füzuli ənənələri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası.

13-11-2023 [ 15:30 ] [ oxunub:880 ]
printerA+ | A-
103947

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

 İddiaçı:      Gülər Sabir qızı Abdullayeva

İxtisas:       5716. 01 – Azərbaycan ədəbiyyatı
                   5717.01 – Türk xalqları ədəbiyyatı

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:      ŞEYX QALİB YARADICILIĞINDA FÜZULİ ƏNƏNƏLƏRİ

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR