Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Loğman Əliyev. Əli İldırımoğlu yaradıcılığiıda milli-mənəvi özünüdərk: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

23-06-2022 [ 11:57 ] [ oxunub:68 ]
printerA+ | A-
102527

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:    Loğman Rəşid oğlu Əliyev

İxtisas:      5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:    Əli İldırımoğlu yaradıcılığında milli-mənəvi  özünüdərk

Müdafiə 28 iyun 2022-ci il saat 15-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/87008059435?pwd=T0htQklDR3dXQXdLSEcwOHNaL2F5UT09

Toplantı kimliyi: 870 0805 9435

Parol: 123