Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Rəqsanə Zeynalova. Şamil Salmanovun elmi-ədəbi irsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

25-04-2022 [ 11:47 ] [ oxunub:35 ]
printerA+ | A-
102304

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:    Rəqsanə Hidayət qızı Zeynalova

İxtisas:      5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

                  5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:     ŞAMİL SALMANOVUN ELMİ-ƏDƏBİ İRSİ

Müdafiə 12 may 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir

 Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/87008059435?pwd=T0htQklDR3dXQXdLSEcwOHNaL2F5UT09

 Toplantı kimliyi: 870 0805 9435

Parol: 123

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində