Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
ELM /

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Xəyalə Cəfərova. Müasir nəsrdə mistifikasiya ideya-estetik vasitə kimi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

29-03-2022 [ 13:09 ] [ oxunub:104 ]
printerA+ | A-
102155

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:    XƏYALƏ ELDAR QIZI CƏFƏROVA

İxtisas:      5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:     MÜASİR NƏSRDƏ MİSTİFİKASİYA İDEYA-ESTETİK VASİTƏ KİMİ

Müdafiə 30 mart 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/87008059435?pwd=T0htQklDR3dXQXdLSEcwOHNaL2F5UT09

Toplantı kimliği: 870 0805 9435

Parola: 123

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR