Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Gülnar Yunusova. Haruki Murakaminin yaradıcılığında postmodernizm: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

07-06-2022 [ 14:30 ] [ oxunub:263 ]
printerA+ | A-
102495

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı: Gülnar İlham qızı Yunusova 

İxtisas:     5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (yapon ədəbiyyatı) 

    Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:    HARUKİ MURAKAMİNİN YARADICILIĞINDA POSTMODERNİZM

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR