Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

1960-80-cı illlər Azərbaycan və Amerika nəsrində mifoloji motivlər (Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” və C.Apdaykın “Kentavr” romanları əsasında)

27-04-2021 [ 14:21 ] [ oxunub:84 ]
printerA+ | A-
100807

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya

iddiaçı:   Səbinə Mübariz qızı Hacıyeva

İxtisas: 571501 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Elm sahəsi:  Filologiya

Dissertasiya işi Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər:   filologiya elmləri doktoru, professor Nizaməddin Şəmsəddin oğlu Şəmsizadə

Rəsmi opponentlər:  filologiya elmləri doktoru, professor Əliyev Rəhim Nadir oğlu                            

                                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Gül Ətrabə Bayram qızı

                                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Rəhimova Ülviyyə Həsaməddin qızı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurası

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində    

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində