Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

İsaxan Abdulla oğlu İsaxanlı. Sergey Yesenin yaradıcılığiı Azərbaycan və Şərq ədəbi-bədii kontekstində: elmlər doktoru dissertasiyası

18-02-2021 [ 13:19 ] [ oxunub:84 ]
printerA+ | A-
100557

 

 

Müdafiə 30 aprel 2021-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105 – Dissertasiya şurasının bazasında yaradılımış BED 1.05/2 – Birdəfəlik dissertasiya şurasında keçiriləcəkdir.

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/85771920392?pwd=bkxndEpjMTFnRGhENzZKcHZTM3BSdz09

Platformanın istinad mənbəyi (link):

İD: 85771920392

Passcode: 2021

İxtisas: 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı  

5718.01 Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı)

Elm sahəsi: Filologiya elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş Dissertasiya

İddiaçı:  Pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İsaxan Abdulla oğlu İsaxanlı

Elmi məsləhətçiFilologiya elmləri doktoru, professor, akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Doktorluq dissertasiyasının tam mətni  

Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində   

Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində   

 

 

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR