Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Fəlsəfə doktorları

Həsənli Mehman Ağasəlim oğlu

30-03-2023 [ 15:33 ] [ oxunub:108 ]
printerA+ | A-

Əsas iş yeri və ünvanı: AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi: AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun icraçı direktoru

Əlaqə: mobil tel. 994 50 288 99 14

E-mail: m.hasanli@lit.science.az

 Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respunblikası Bakı şəhəri

Təvəllüdü:  03 may 1989

Təhsili:

- Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bakalavr;

- Türk xalqları ədəbiyyatı istiqaməti üzrə magistr;

- 2014 - AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuna Türk xalqları ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olub

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: Çingiz Aytmatov və Azərbaycan ədəbiyyatı - 5717.01 ; 5716.01

Əsərləri: 6 kitab və monoqrafiya, 70-dən artıq elmi və 30-dan artıq publisistik məqalə

Monoqrafiyalar

1. Çingiz Aytmatov və Azərbaycan ədəbiyyatı. Latviya, Lambert, 2018, 168 s.
2. Çingiz Aytmatov fenomeni və Azərbaycan. Azərbaycan, Elm və təhsil, 2020

Tərcümələr

3. “Üz-üzə” povesti. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 118 s.
4. “Ağ yağış” hekayəsi. “Ədəbiyyat qəzeti”, 10 oktyabr 2014-cü il
5. “Kassandra damğası” romanından parça. “Ədəbiyyat qəzeti”
6. Əkinçinin nəğməsi, İssık gölə həsrət. Plyus bədii yaradıcılıq: ədəbi almanax. II kitab
7. Nəsr təfəkkürlü poeziya və ya Aytmatovun səslənişləri,   Ulduz,   AYB Yayınları,   2020,   608(1),   s. 38 – 41

Məqalələr

1. Çingiz Aytmatovun “Qiyamət” romanında mifoloji inam və obrazların taleyi, “Ədəbiyyat məcmuəsi” jurnalı, 2014, № 25, s.333-340

2. Çingiz Aytmatovun “Üz-üzə” povestində müharibə dövrü qırğız kəndinin reallıqlarının təsviri, AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2015, № 1, s.168-172

3. Cengiz Aytmatovun “Cengiz hana küsen bulut” romanında Sovyetlerin Türklere karşı yaptığı 1937-1938 katliamları, “Yüce erek” Türk dünyası araştırma dergisi, Ankara, 2015, № 49, s.66-71

4. Çingiz Aytmatov və Yusif Səmədoğlu yaradıcılığında repressiya: reallıqdan bədii təxəyyülə, AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2016, № 1, 127-133

5. Azərbaycan ədibləri Çingiz Aytmatovun baxışında (Bəxtiyar Vahabzadə və Anar haqqında fikirləri), Ədəbi əlaqələr (AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu), 2016, № 10, s.220-225

6.Qırğız və Azərbaycan nəsrində Xeyir və Şər motivi (Çingiz Aytmatovun “Çingiz xanın ağ buludu” və Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” əsərləri əsasında),   AMEA-nın xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası,   2016,   № 2,   s. 114 – 117

7. Azərbaycan-Qırğızıstan ədəbi əlaqələri,   “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı,   2016,   2-ci cild ,   s. 1064 – 1069

8. Киргизское и Азербайджанское село в период второй мировой войны: от реальности к художественному вымыслу,   Науковий вісник,   2016,   № 22,   s. 66 – 68

9. Çingiz Aytmatov: Tarixin dərsi və xalqın taleyi,   “Ulduz” jurnalı,   2018,  № 2(585),   s. 22 – 26

10. "Əsrə bərabər gün" romanında üslubi kontekst: Boranlıdan kosmosa qədər,   “Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq” jurnalı, Bakı,  Elm və təhsil,   2018,   № 1,   s. 199 – 212, Türkiyat Araşdırmaları dergisi,   2018,   10,   s. 201 – 207

11. Çingiz Aytmatovun "Çingiz xanın ağ buludu" əsərində repressiyanın bədii-estetik dərki,   Filologiya və sənətşünaslıq,   Elm və təhsil,   2019,   № 1,   s. 105 - 109

12.Böyük ədəbiyyatın əbədi karvan yolunda: Cəlil Məmmədquluzadədən Çingiz Aytmatovadək,   Cəlil Məmmədquluzadə 150 il: məqalələr, esselər, müsahibələr və şeirlər,  Bakı, Ecoprint,   2019,   s. 368 – 371

13. Nəsr təfəkkürlü poeziya və ya Aytmatovun səslənişləri,   Ulduz,   AYB Yayınları,   2020,   608(1),   s. 38 – 41

14.Çingiz Aytmatovun duası // Kaspi qəzeti-2017, 23-25 sentyabr

15. İnsan, dəniz və tale // Ədəbiyyat qəzeti-2017, 4 mart

16. Çingiz Aytmatov akademik İsa Həbibbəylinin tədqiqatlarında //Kaspi qəzeti-2019, 5-7 oktyabr

17. Çingiz Aytmatov taleyində “Qrinviç” – Boranlı // Kaspi qəzeti-2018, 25 iyun

18. Nağıldan gerçəyə : “Ağ gəmi” və ya əbədiyaşar Aytmatov// 525-ci qəzet-2018, 13 oktyabr

19. XX кылымдагы коогаландарга каршы Ч.Айтматов дуйно кеменгерлерин чогулткан // Кыргыз Туусу-2018, 9 oktyabr

Konfranslarda məruzələr:

20.Qırğız və Azərbaycan ədəbiyyatında qızıl alma motivi,   Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş.Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı,   Bakı Mühəndislik Universiteti,   Azərbaycan,  18-19 aprel 2014-cü il

21.Çingiz Aytmatovun “Qiyamət” romanında mifologizm,   Gənc Türkoloqların VI Beynəlxalq Simpoziumu,   Qırğızıstan, Manas Universiteti,  24-26 aprel 2014-cü il

22.Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev və böyük yazıçı Çingiz Aytmatov,   Türk xalqlarının ədəbiyyat və musiqi sənətlərinin kökü və inkişafı Beynəlxalq elmi konfransı,   Kazan Dövlət Universiteti,   Rusiya,  23-24 sentyabr 2014-cü il

23. Cengiz Aytmatovun “Cengiz hana küsen bulut” eserinde tarih ve çağdaşlık,   Türk Filologiyası: Müasir Yanaşmalar və Gənc Tədqiqatçıların elmi tədqiqatları,   Başqırd Dövlət Universiteti,   Rusiya,  24-25 oktyabr 2014-cü il

24. Literackie Ujecie Tematu “Mankurtyzacjı” w powiesci Czıngıza Ajmatowa “Dzıen dluzszy nız stulecie,   III Konferencji Naukowej, poswieconej 540-leciu odnowienia stosunkow dyplomatycznych miedzy Azerbejdzanem a Polska,   Varşava Universiteti,   Polşa,  12 dekabr 2014-cü il

25. Repressiya bədii ədəbiyyatda (Çingiz Aytmatovun “Çingiz xanın ağ buludu” əsəri əsasında),   “Soyqırımlar xalq yaddaşında” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransı,   AMEA Folklor İnstitutu,   Azərbaycan2 mart 2015-ci il

26. İkinci Dünya Müharibəsi bədii ədəbiyyatda (Ç.Aytmatovun “Üz-üzə”, M.Süleymanlının “Şanapipik” povestləri əsasında),   Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı,   Bakı Mühəndislik Universiteti,   Azərbaycan,  17-18 aprel 2015-ci il

27. Böyük ədəbiyyatın əbədi karvan yolunda: Cəlil Məmmədquluzadədən Çingiz Aytmatovadək,   Beynəlxalq İpək yolu Konfransı,   Naxçıvan Universiteti,   Azərbaycan,  16-17 oktyabr 2015-ci il

28. Çingiz Aytmatovun “Dağlar çökəndə” romanında obrazlararası münasibətlərin əksi ,   Beynəlxalq Türk Dünyası İctimai Elmlər Konfransı, Bakı, 28-30 oktyabr 2015-ci il

29. Çingiz Aytmatovun “Əbədi gəlin” romanında təbiət və cəmiyyətin vəhdəti,   “Akademik Elm Həftəliyi-2015” Beynəlxalq Multidissiplinar Forum,   2-4 noyabr 2015-ci il

30. Çingiz Aytmatovun əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri problemləri ,   “Türk xalqları ədəbiyyatı: mənşəyi, inkişaf mərhələləri və problemləri: Beynəlxalq elmi konfrans,   AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,   1-2 dekabr 2015-ci il

31. Киргизское и Азербайджанское село в период второй мировой войны: от реальности к художественному вымыслу,   Айтматовские чтения - 2015,   Qırğızıstan EA Çingiz Aytmatov adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutu,   Qırğızıstan,  11 dekabr 2015-ci il

32. İkinci dünya müharibəsinin bədii ədəbiyyatda əksi (Çingiz Aytmatovun “Üz-üzə” və İsa Hüseynovun “Tütək səsi” əsərləri əsasında),   VII Beynəlxalq Gənc Türkoloqlar Simpoziumu,   Qırğızıstan Manas Universiteti,   21-23 aprel 2016-cı il

33. Heydər Əliyev fenomeni Çingiz Aytmatov baxışında,   Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı,   Bakı Mühəndislik Universiteti ,   29-30 aprel 2016-cı il

34. Azərbaycan ali məktəb dərsliklərində Çingiz Aytmatov yaradıcılığının tədqiqi,   XXI əsr dünya elmində inteqrasiya prosesləri beynəlxalq gənclər forumu,   AMEA,   10-14 noyabr 2016-ci il

35. Səməd Vurğun və qırğız ədəbiyyatı,   “Səməd Vurğun və türk dünyası” adlı elmi-praktiki konfransı,   AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,   27 aprel 2017-ci il

36. Cengiz Aytmatovun eserlerinin Azerbaycan tiyatrosunda gösterisi üzerine,   Türkologiya müasir dünyada Beynəlxalq elmi konfransı,   Qazaxıstan 16-17 dekabr 2017-ci il

37. Cengiz Aytmatov'un "Deniz kiyisinda koşan ala köpek" ve Ernest Hemingway’in "İhtiyar ve deniz" eserlerinde insan, deniz ve kader: imge ve modellemesi,   Çingiz Aytmatovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans,Türkiyə Uludağ Universiteti,     26-28 noyabr 2017-ci il

38. Концепция предупреждения хаоса и призыва человечества к миру в прозе Чингиза Айтматова 1970-х годов ,   III Международный Иссык-Кульский Форум,   Министерство культуры Кыргызстана,   2-7 oktyabr 2018-ci il

39. Реальности войны в повестях Ч. Айтматова «Материнское поле» и Исы Гусеинова “Саз” ,   “Вторые Айтматовские чтения”,   Özbəkistan,   12 dekabr 2018-ci il

40. Çingiz Aytmatovun əsərlərində uşaq obrazları, VI Beynəlxalq Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Simpoziumu, Bakı, 18-19 noyabr 2019-cu il

41. Чингиз Айтматов и Азербайджанская литература, Форум писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения за диалог культур, Kazan, 25 oktyabr 2019-cu il

Müsahibələr

42. “İnsan tam mənasıyla dərkolunmazdır” “Sevdiyim əsər” layihəsində “Əbədi gəlin” romanı haqqında müsahibə. Müsahibəni apardı: Fərid Hüseyn//Kaspi -2019.- 20 iyul.- S.18-19.

Mükafatları:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaradıcı gənclər üçün nəzərdə tutulan bir illik təqaüdünə (2016)

- Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “İlin gənc alimi” (2016)

- AMEA-nın “Fəxri Fərmanı” (2016)

- Respublika Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının “Fəxri fərmanı”na (2018)

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə keçirdiyi Gənc alim və mütəxəssislərin 4-cü xüsusi – “Mənim ilk qrantım” müsabiqəsinin (2017) qalibi