Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

YENİ NƏŞRLƏR

Nizami Gəncəvi: həyatı və yaradıcılığı. Sənətkarın elmi pasportu - 25

28-02-2022 [ 13:41 ] [ oxunub:93 ]
printerA+ | A-
102063

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Nizamişünaslıq şöbəsi tərəfindən təqdim olunan  bu monoqrafiya  dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri  Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığını tam əhatə edən  ilk ümumiləşdirilmiş  fundamental  elmi-tədqiqat əsəridir. 
Monoqrafiyada  misilsiz əsərləri ilə  dünya mədəniyyətinin zirvəsinə  ucalmış Nizami Gəncəvinin  yaşadığı XII əsr də  Azərbaycanın Şərq  regionunda tutduğu mühüm  siyasi-strateji mövqe , dahi şairin ədəbi-ictimai  mühiti,  böyük sənətkarın tərcümeyi-halı,  mili mənsubiyyəti və  yaradıcılığının qaynaqları, mövzu və ideyaları, sənətinin müxtəlif istiqamətləri elmi şəkildə tqədim olunur.  Monoqrafiya  Müstəqillik dövrü Azərbaycan Nizamişünaslığının elmi yanaşmaları və axtarışlarını əks etdirir.