Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Lalə Əlizadə. Doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

14-11-2017 [ 10:16 ] [ oxunub:240 ]
printerA+ | A-
45731

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya (XII-XVI əsrlər)

Lalə İkram qızı Əlizadə

KLASSİK AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA ALLEQORİYA
(XII-XVI ƏSRLƏR)

5716.01–Azərbaycan ədəbiyyatı
Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaqüçün təqdim olunmuş dissertasiyanın

Müdafiəsi “ 14 ” noyabr 2017 –cı il saat “_14-30”-da Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini
keçirən D.01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.