Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Şəfa Əliyeva. Azərbaycan tənqidi realist dramaturgiyasında dialoq və monoloq: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

23-02-2022 [ 12:53 ] [ oxunub:43 ]
printerA+ | A-
102070

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

 İddiaçı:    ŞƏFA ŞAKİR QIZI ƏLİYEVA

 İxtisas:      5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

 Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:     AZƏRBAYCAN TƏNQİDİ REALİST DRAMATURGİYASINDA DİOLOQ VƏ MONOLOQ

Müdafiə 24 fevral 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/6665554433?pwd=bzJqaFpkSmhvV0V4MTVKdFYwSEJtQT09
Meeting ID: 666 555 4433

Passcode: 123

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR