Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

VIDEO RESURSLAR

Ədəbiyyatşünas alimlər

17-03-2023 [ 09:43 ] [ oxunub:316 ]
printerA+ | A-

Asif Heydər oğlu Rüstəmli - filol.elmləri doktoru

Bəkir Əhməd oğlu Nəbiyev - akademik, filol. elmləri doktoru

Esmira Seyfəl qızı Fuad - filol.elmləri doktoru

Əlyar Qurbanəli oğlu Səfərli - AMEA-nln müxbir-üzvü, filol.elmləri doktoru

Əziz Mirfeyzulla oğlu Mirəhmədov - AMEA-nln müxbir-üzvü, filol.elmləri doktoru

Həmid Məmmədtağı oğlu Araslı - akademik

Qəzənfər Məmməd oğlu Paşayev - professor, filol. elmləri doktoru

Qulam Məmməd oğlu Məmmədli - ədəbiyyatşünas, salnaməçi, jurnalist 

Mahirə Həmid qızı Quliyeva - professor, filol. elmləri doktoru

Mirzəağa Yüzbaşı oğlu Quluzadə - professor, filol.elmləri doktoru

Nazif Ələkbər oğlu Qəhrəmalı - professor, filol.elmləri doktoru

Şirindil Həsən oğlu Alışanlı -  professor, filol.elmləri doktoru

Tahirə Qəşəm qızı Məmməd - professor, filol.elmləri doktoru

Vaqif Minad oğlu Arzumanlı - professor, filol.elmləri doktoru