Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Qabil Əliyev. “Kommunist” qəzetində tənqid və ədəbi proses (1919–1991-ci illər): filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

13-05-2024 [ 14:55 ] [ oxunub:324 ]
printerA+ | A-
104550

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi

 İxtisaslar:                         5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 İddiaçı:                              Qabil Yusif oğlu Əliyev

Elmi rəhbərləri:               AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor

                                          Rafael Baba oğlu Hüseynov

 

Rəsmi opponentlər:        filologiya elmləri doktoru, professor

                                          İslam Eynəli oğlu Qəribov

                                         filologiya elmləri doktoru, professor

                                         Yaqub Məhərrəm oğlu Babayev

                                         filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

                                         Ülviyyə Həsaməddin qızı Rəhimova

 

Elm sahəsi:                Filologiya

Mövzu:                       “KOMMUNİST”  QƏZETİNDƏ TƏNQİD VƏ ƏDƏBİ PROSES (1919–1991-ci illər)

 

Müdafiə 14 may 2024-cü il saat 12-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasında keçiriləcəkdir.

 

Müdafiə Zoom Meeting – Elektron platformasında keçiriləcəkdir.

Müdafiənin Zoom Linki

https://us05web.zoom.us/j/5046509334?pwd=anRZSDQ3SnJtRWZIdTFSSEpKcTdQZz09

Meeting ID: 504 650 9334

Passcode: 2023

 

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR