Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Türkan Zeynalova. XX Əsrin əvvəlləri Azərbaycan poeziyası ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

02-05-2024 [ 15:07 ] [ oxunub:2091 ]
printerA+ | A-

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi

    İxtisaslar:      5718.01- Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
                           5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 İddiaçı:                          Türkan Ənvər qızı Zeynalova

Elmi rəhbərləri:             filologiya elmləri doktoru, professor

                                        Alxan Bayram oğlu Məmmədov

                                        filologiya elmləri doktoru, dosent

                                        Leyli Əliheydər qızı Əliyeva

 

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:     XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ AZƏRBAYCAN POEZİYASI İNGİLİSDİLLİ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA

 

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR