Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Dilarə Əliyeva. Azərbaycan nəsrində modernizm: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

30-10-2023 [ 13:08 ] [ oxunub:28 ]
printerA+ | A-
103900

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

 İddiaçı:       Dilarə Şamil qızı Əliyeva 

İxtisas:       5715.01– Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid 

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:       AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ MODERNİZM 


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində