Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Elnurə Abdullayeva. XX əsr Cənubi Azərbaycan poeziyasinda milli kimlik mübarizəsinin bədii əksi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

26-09-2023 [ 13:40 ] [ oxunub:68 ]
printerA+ | A-
103709

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:    Elnurə Tofiq qızı Abdullayeva

İxtisas:  5716.01– Azərbaycan ədəbiyyatı

Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:     XX ƏSR CƏNUBİ AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA MİLLİ KİMLİK MÜBARİZƏSİNİN

                 BƏDİİ ƏKSİ

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR