Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Fikrət Əhmədov. Bulud Qaraçurlu Səhəndin həyatı və yaradıcılığı: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

25-02-2022 [ 12:01 ] [ oxunub:94 ]
printerA+ | A-
102039

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:    FİKRƏT SÜLEYMAN OĞLU ƏHMƏDOV

 İxtisas:      5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 Elm sahəsi:  Filologiya

  Mövzu:   BULUD QARAÇURLU SƏHƏNDİN HƏYATI VƏ YARADICILIĞI

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

Müdafiə 30 mart 2022-ci il saat 15-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/87008059435?pwd=T0htQklDR3dXQXdLSEcwOHNaL2F5UT09

Toplantı kimliği: 870 0805 9435

Parola: 123

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR