Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

YENİ NƏŞRLƏR

Asiya ədəbiyyatı araşdırmaları

08-01-2024 [ 14:44 ] [ oxunub:70 ]
printerA+ | A-
104164

Asiya ədəbiyyatı araşdırmaları. Bakı: “Elm və təhsil”, 2023, 402 səh.

Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi:  akademik İsa Həbibbəyli

Elmi redaktoru:                                        professor Bədirxan Əhmədov

Rəyçi:                                                        f.e.d., dosent Bəsirə Əzizəliyeva

 

     Kitabda Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan – Asiya ədəbi əlaqələri şöbəsi əməkdaşlarının müxtəlif vaxtlarda Asiya xalqları ədəbiyyatının müxtəlif problemlərinə həsr edilmiş məqalələri toplanmışdır. Kitabda Pakistan, Çin, hind, əfqan, İndoneziya, korey, yapon, qazax, özbək ədəbiyyatlarının ayrı-ayrı problemləri və şəxsiyyətləri ilə bağlı məqalələr yer alır. Bu məqalələrdə ilk dəfə olaraq Asiya ədəbiyyatı ədəbiyyatşünaslıq aspektindən dəyərləndirilir, yeni elmi qənaətlərə gəlinir.

    Kitab Asiya xalqları ədəbiyyatı istiqamətində araşdırma aparan tədqiqatçılar, ali məktəb müəllimləri, eləcə də doktorant və magistrlər üçün dəyərli bir mənbədir.