Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Nəsrəddin Musayev. Əbdülbaqi Gölpınarlının yaradıcılığında türk xalqları ədəbiyyatı problemləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

13-11-2023 [ 15:48 ] [ oxunub:922 ]
printerA+ | A-
103948

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

 İddiaçı:      Nəsrəddin Musa oğlu Musayev 

İxtisas:       5717.01 – Türk xalqları ədəbiyyatı

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:     ƏBDÜLBAQİ GÖLPINARLININ YARADICILIĞINDA TÜRK XALQLARI ƏDƏBİYYATI PROBLEMLƏRİ

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR