Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Fəridə Vəliyeva. XIII–XV əsrlər türkdilli poeziyada folklor motivləri və eşq probleminin təqdimi prinsipləri: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

02-06-2023 [ 15:37 ] [ oxunub:447 ]
printerA+ | A-
103441

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:   Fəridə Talıb qızı Vəliyeva

İxtisas:   5717.01 – Türk xalq­ları ədəbiyyatı

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:     XIII–XV ƏSRLƏR TÜRKDİLLİ POEZİYADA FOLKLOR MOTİVLƏRİ VƏ EŞQ                                            PROBLEMİNİN  TƏQDİMİ PRİNSİPLƏRİ

 

Müdafiə 14 iyun 2023-cü il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105 – Dissertasiya şurasında keçiriləcəkdir.

 Müdafiə Zoom Meeting – Elektron platformasında keçiriləcəkdir.

 Müdafiənin Zoom Linki

 https://us05web.zoom.us/j/5046509334?pwd=anRZSDQ3SnJtRWZIdTFSSEpKcTdQZz09

 Meeting ID: 504 650 9334

Passcode: 2023

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində