Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Güntəkin Musayeva. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında folklor janr variantları: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

18-10-2022 [ 10:45 ] [ oxunub:67 ]
printerA+ | A-
102786

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:       Güntəkin Qəzənfər qızı Musayeva

İxtisas:      5715.01– Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbi təhlil və tənqid

 Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu: XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA FOLKLOR JANR VARİANTLARI

Müdafiə 27 oktyabr 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105 – Dissertasiya keçiriləcəkdir.

Müdafiə əyani olaraq keçiriləcəkdir

Elektron qeydiyyatdan keçmək və səs vermək üçün Müdafiənin Zoom Meeting göstəriciləri

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/86118476593?pwd=b241U3dpS2xlYzVnVDVPSmI3Qm5pZz09

Meeting ID: 861 1847 6593

Passcode: 123

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR