Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Sima Şəfizadə. Müasir Azərbaycan və Türkiyə hekayələrində milli xarakter problemi (1995-2015):filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

14-09-2022 [ 13:33 ] [ oxunub:300 ]
printerA+ | A-
102689

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:         Sima Tofik qızı Şəfizadə

İxtisas:       5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı
                   5717.01 – Türk xalqları ədəbiyyatı

 Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:  MÜASİR AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ HEKAYƏLƏRİNDƏ MİLLİ XARAKTER PROBLEMİ
               (1995–2015 – Cİ İL)

Müdafiə 29 sentyabr 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105 – Dissertasiya şurasında keçiriləcəkdir.

Müdafiə Zoom Meeting – Elektron platformasında keçiriləcəkdir.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/86118476593?pwd=b241U3dpS2xlYzVnVDVPSmI3Qm5pZz09

Meeting ID: 861 1847 6593

Passcode: 123

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində