Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Şəhanə Əliyeva. Azərbaycan dramaturgiyasında semiotik kodlardan istifadə prinsipləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

02-09-2022 [ 12:20 ] [ oxunub:94 ]
printerA+ | A-
102662

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı: Şəhanə Urfan qızı Əliyeva

İxtisas:     5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi tənqid və təhlil 

 Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:  AZƏRBAYCAN DRAMATURGİYASINDA SEMİOTİK KODLARDAN İSTİFADƏ PRİNSİPLƏRİ

Müdafiə 15 sentyabr 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105 – Dissertasiya şurasında keçiriləcəkdir.

Müdafiə Zoom Meeting – Elektron platformasında keçiriləcəkdir.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/86118476593?pwd=b241U3dpS2xlYzVnVDVPSmI3Qm5pZz09

Meeting ID: 861 1847 6593

Passcode: 123

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR