Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Pərvanə Məmmədli. Cənubi Azərbaycanda milli mətbuat və ədəbi-bədii fikrin inkişaf mərhələləri: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

14-06-2022 [ 23:32 ] [ oxunub:83 ]
printerA+ | A-
102504

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı: Pərvanə Hacı qızı Məmmədli 

İxtisas:  5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı 

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu: GÜNEY AZƏRBAYCANDA MİLLİ MƏTBUATIN VƏ ƏDƏBİ  FİKRİN İNKİŞAF MƏSƏLƏLƏRİ                    (1978-1979-cu illər İran inqilabından sonrakı dövr)

Müdafiə 30 iyun 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir

Müdafiə Zoom Meeting – elektron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/87008059435?pwd=T0htQklDR3dXQXdLSEcwOHNaL2F5UT09

Toplantı kimliyi: 870 0805 9435

Parol: 123

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində