Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

printerA+ | A-

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. AMEA-nın prezidenti Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru akademik İsa Həbibbəyliyə (Yubiley təbriki)

Akademik İsa Həbibəyli. Ədəbiyyatşünaslıq elminin məbədi

Akademik  İsa Həbibbəyli. Çalışmaq, gələcəyə ümidlə baxmaq. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu-85 /  Nərgiz Cabbarlı ilə söhbəti  //2018. - №10. - S.100-107.

Akademik İsa Həbibbəyli. Ədəbiyyatşünaslıq elminin baş qərargahı

Aygün Bağırlı. "Sənətkarın elmi pasportu" - keçmişə ehtiram

Asif Rüstəmli.  Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu: yaradılması və təşəkkül mərhələləri

Ataəmi Mirzəyev. Ədəbiyyat İnstitutundan görünən Füzuli

Azər Turan. Ədəbiyyatşünaslıqdan milli ideologiyaya

Azər Turan. Elm özünü bilməkdir

Bədirxan Əhmədli. Asiyaya açılan ədəbiyyat qapısı...

Bədirxan Əhmədli.  Asiya xalqları ədəbiyyatı milli araşdırma kontekstində 

Cavanşir Yusifli. Qarşı durub öyrəndiklərin xəzinən olsun!..

Elçin. 85 yaşlı ədəbiyyat mərkəzi

Elçin. 90 yaşlı ədəbiyyat mərkəzi

Elnarə Akimova. İdrak və intellekt məbədimiz: bura Vətəndir! 

Elnarə Akimova.  90-Əbədi gənclik yaşı

Əziz Mirəhmədov. Elm ocağının 50 yaşı ( Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru Əziz Mirəhmədovla «Azərbaycan» jurnalı redaksiyasının əməkdaşının müsahibəsi) //1982. - №11. – S.174-176.

Fəridə Əzizova.  Klassik ədəbiyyatımızın tədqiqində fədailər

İmamverdi Həmidov.  Ədəbiyyatımızın tədqiqi mərkəzi və ərəb dünyası

Kənan Hacı. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dünəni və bu günü

Kənan Hacı. Ədəbi və əbədi missiya

Mehman Həsənli.   Ədəbiyyat İnstitutundan görünən Türk dünyası

Müasirlik problemi və nəsrin axtarışları: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müasir ədəbi proses qrupu, Yazıçılar İttifaqının Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq bölməsinin «Azərbaycan» jurnalı redaksiyası ilə birgə keçirdiyi müşavirənin  materiallarından)  //1977. - №6. – S.151-153

Nikpur Cabbarlı. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı şöbəsi 5 ildə

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu-90

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktorları 

Nüşabə Araslı.  Nizamişünaslıq şöbəsi Azərbaycanın müstəqlliyi dövründə

Pərvin. 85 yaşlı Ədəbiyyat İnstitutu

Rayev Sultan. TÜRKSOY-un baş katibi.  AMEA-nın prezidenti Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru akademik İsa Həbibbəyliyə (Yubiley təbriki)

Rüstəm Kamal. Yaşar Qarayev təbəssümü: yaxından və uzaqdan

Sabir Rüstəmxanlı. Qocaman institutun gənclik ruhu

Sabir Rüstəmxanlı.  Elmin sönməz ocağı

Səfurə Quliyeva. XX əsr (sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Şöhrət Siracəddinov.  Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 90 illik yubileyinə 

Tahirə Məmməd.  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsi: tarixi, elmi istiqamətləri və kadrları

Tehran Əlişanoğlu. Yubileydən yubileyə, üç romantikam!

Teymur Kərimli. Elm, ədəb-ərkan və sevgi İnstitutu

Ülvi Babsoy. Ədəbiyyat məbədi

Vaqif Yusifli. "Ədəbi proses" illəri

Vaqif Yusifli.  Tənqid də bir yaradıcılıqdır

Vüqar Əhməd. Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin yaranması, keçdiyi yol və nəşrləri

Yakup Ğmeroğlu.  Avrasiya Yazarlar Birliyinin təbriki (Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu-90)

Yavuz Akpınar. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 90 yılı dolayısıyla

Zakirə Əliyeva. "Qüvvət elmdədir" kəlamlı biblioqrafik salnamələr