Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

İNSTİTUT KİV-də

Yaşar Qasımbəyli. Səməd Vurğun və Maqsud Şeyxzadə: XX yüzilin poetik obrazını yaradanlar

12-12-2018 [ 10:23 ] [ oxunub:32 ]
printerA+ | A-

Səməd Vurğun və Maqsud Şeyxzadə həmyerli, yaşıd və müasir olmaqla bərabər, eyni zamanda, ruhən və istedadlarının təbiətinə görə yaxın ədəbi şəxsiyyətlər olublar. 
Hər iki sənətkarın öz yaradıcılığında, əsasən, şeir, poema və dram janrlarına üstünlük verməsi, ədəbi publisistikalarındakı genişlik və əhatəlilik, yüksək elmi-nəzəri səviyyə bu fikri əsaslandırır. Fəlsəfi və hikmətli şeiriyyətə meyllilik, möhtəşəm və əzəmətli epik poeziyanın mahir ustadları kimi şöhrət qazanmaları, xalqın keçmişinə və tarixi mövzulara bağlılıq, parlaq dramatik istedada sahib olmaları, yazı maneralarındakı qanadlı-romantik pafos onların saf bədii istedadlarının mayasındakı uyğunluqdan və uyarlıqdan xəbər verirdi.
Bu böyük sənətkarların yaradıcılığına ümumi şəkildə nəzər saldıqda belə bir çox ədəbi paralellər, mühüm poetik həmahəngliklər diqqəti özünə cəlb edir. Maqsud Şeyxzadə və Səməd Vurğun fəlsəfi lirikanın, başdan-ayağa hikmətlə yoğrulmuş  şeirlərin misilsiz müəllifləri  idilər. Onların şeiriyyətində insan və həyat haqqındakı dərin və fəlsəfi düşüncələr, orijinal, gözlənilməz lirik-hikmətli müqayisə və xülasələr uzun zaman yaddaşlardan silinmir. 

http://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=111597#gsc.tab=0

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR