Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Nurlanə Mustafayeva. Azərbaycan ədəbiyyatinin mərhələ və problemləri Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

24-10-2023 [ 14:54 ] [ oxunub:83 ]
printerA+ | A-
103859

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:   Nurlanə Musa qızı Mustafayeva

İxtisas: 5717.01–Türk xalqları ədəbiyyatı        

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:    Azərbaycan ədəbiyyatinin mərhələ və problemləri Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində

 

Müdafiə 16 noyabr 2023-cü il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105 – Dissertasiya şurasında keçiriləcəkdir.

 

Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində