Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Günel Şıxaliyeva. Əli bəy Hüseynzadə və Qərbi Avropa ədəbi-nəzəri fikri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

05-05-2022 [ 12:19 ] [ oxunub:256 ]
printerA+ | A-
102334

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi

İddiaçı:  Günel Musaməddin qızı Şıxaliyeva

İxtisas:      5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

    Elm sahəsi:  Filologiya

 Mövzu:     ƏLİ BƏY HÜSEYNZADƏ VƏ QƏRBİ AVROPA ƏDƏBİ-NƏZƏRİ FİKRİ

Müdafiə 12 may 2022-ci il saat 15-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

 

https://us02web.zoom.us/j/87008059435?pwd=T0htQklDR3dXQXdLSEcwOHNaL2F5UT09

 

Toplantı kimliyi: 870 0805 9435

Parol: 123

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində